Regeringen sänker tillväxtprognosen

Regeringen sänker tillväxtprognosen

Regeringen sänker prognosen för BNP-tillväxten för den svenska ekonomin som avser år 2016 i jämförelse med bedömningen som man gjorde den 13 april. Samtidigt höjer man bedömningen något när det gäller år 2017-2019.

Stefan Löfven är lugn och säger att han inte ser några orosmoln som sådana, men att man samtidigt måste inse att det finns samhällsutmaningar. Därför sänker regeringen sin tillväxtprognos för i år till 3,5 procent. För 2017 och 2018 hoppas man dock på en något högre tillväxt än vad man förutsåg i vårpropositionen. Den beräknas bli 2,3 procent för 2017 och och 1,9 procent för 2018.

Regeringen har dock insett att trots högkonjunkturen så kommer man inte att nå upp till målet som ligger på en procents överskott i de offentliga finanserna under mandatperioden. Prognosen för den offentliga sektorns finansiella sparande höjs i år.

Regeringen bekräftar sin prognos om en arbetslöshet på ungefär 6,8 procent i år och 6,3 procent 2017. Finansminister Magdalena Andersson menar att vi går mot ljusare tider när det gäller det ekonomiska läget i omvärlden. Bexit kommer att påverka Storbritannien negativt, men inte omvärlden på det sätt som man tidigare kanske befarat.

Jämfört med omvärlden är Sverige väldigt starkt när det gäller tillväxten.