Norska oljefonden i kris?

Norska oljefonden i kris?

Norska oljefonden är världens största statliga investeringsfond och de äger tillgångar som är värda mer än 7 100 miljarder norska kronor.Fonden hade en väldigt svag start på året, men vände till plus under andra kvartalet.

Den norska oljefonden som ska trygga norrmännens framtid när oljan sinar, har stora investeringar i Storbritannien. Brittiska fastigheter står för hela 23 procent av de totala investeringarna i fastigheter. På grund av Brexit-omröstningen, och därmed Storbritanniens beslut att lämna EU, måste nu fonden skriva ner värdet på sina brittiska fastigheter med 5 procent. Detta för den efterföljande marknadsoron och pundets försvagning som följde efter omröstningen. Denna nedskrivning gör att fondens fastighetsinvesteringar har redovisat en negativ avkastning på minus 1,4 procent för andra kvartalet.

För andra kvartalet i rad har uttagen från fonden varit större än tillflödet och orsaken till detta är det relativt låga oljepriset som gör att norska statens oljeintäkter krymper.

Det gick dock bättre för fondens ränteportfölj som gav en avkastning på 2,5 procent och fonden har även 60 procent av sina tillgångar i aktier, men dessa gav en blygsam avkastning på 0,7 procent. Så än är inte oljefonden i kris. Men vad som händer i framtiden med vår granne i väst återstår att se.