Mäns evolution i skönhetsindustrin

Mäns evolution i skönhetsindustrin

Skönhetsindustrin är ingen nykomling. Redan för 3000 år sedan använde kvinnor i antikens Egypten och Mesopotamien läppstift för att framhäva den naturliga skönheten. Män, däremot, är nykomlingar på fältet. För dem innebar skönhet länge att kamma håret och trimma skägget. Att använda hjälpmedel som kosmetika eller näshårstrimmer representerade en sorts kvinnlighet som kanske var för närgående för män. Vad har då kommit att förändras?

I början vs nu

I tidernas begynnelse använde män skönhet som något rituellt. Krig och högtider var de enda tillfällen då det var accepterat att klä upp sig. Men under senare halvan av 1900-talet exploderade marknaden. För att förstå vad som hände måste vi gå tillbaka till 1980-talet då artister som Prince blandade maskulina och feminina trender. Framväxten av modemagasin för män indikerade att skönhet inte längre var reserverat för kvinnor. Att vara välvårdad och trendig kom att associeras med framgång i livet. Det blev en motpol till den klassiska råbarkade manligheten som mer och mer symboliserade bufflighet och patriarkalia maktstruktur .

 

Med tiden förändrades attityder och det blev accepterat för män att spendera tid och pengar på skönhet. Ett flertal nischade produkter kom ut på marknaden: manlig kosmetika, näs- och hårtrimmers och hudkrämer för att nämna några. Fram mot 2000-talet blev begrepp som metrosexuell allmänt vedertagna och bekräftade att utvecklingen gått mot en acceptans av manlig skönhet. Kanske sammanfaller det med förändringen i ideal. Det äldre muskulösa och ovårdade idealet blev mer och mer förlegat då fysisk makt inte längre ansågs som något representativt för manlighet. Istället premierades mjukare drag som förståelse och omvårdnad av sig själv och andra.

 

Kan detta även vara talande för manligheten som helhet?

Kanske. Mäns konsumtionsmönster har allt mer närmat sig kvinnors. Tidigare konsumerade män främst varur av nödvändig natur så som hushållsrelaterade artiklar och fordon. På senare tid har däremot deras konsumtion inriktat sig mer och  mer på varor ämnade för självrealisering och att förstärka självbilden. De köper inte längre funktion utan de köper en livsstil. Kanske skulle man tro att detta har lett till att kvinnors ideal har rört sig i motsatt riktning. Tvärt om. Män och kvinnor är nu mer nära än någonsin tidigare i sina värderingar och framtidsperspektiv.

 

Kan vi dra några slutsatser om mäns nästa steg i skönhetsindustrin? Otvivelaktigt kommer män att fortsätta vilja vårda sin skönhet. Det ser vi genom att inga trendbrott för utvecklingen har siktats. Samhället blir mer öppet för individuella preferenser som möjliggör för män att uttrycka den vilja att spendera tid på sig själv som de alltid haft. Det är inte längre accepterat att döma eller värdera män för att de visar ett intresse för skönhetsprodukter. På ett sätt har det gett män frihet att lämna den stereotypiska mansrollen. En frihet som kanske inte annars hade varit möjlig.

 

Det vittnar positivt för vår gemensamma värld. Skönhet bör inte vara en barriär mellan män och kvinnor. Nu när män har fått tillträde till skönhetsindustrin finns möjligheten att mötas på mer lika villkor.