Hur du får dina barn att lyssna på dig

Hur du får dina barn att lyssna på dig

En av de största problemen för föräldrar är hur man får sina barn att lyssna på dem. Kommunikation i allmänhet är svårt, men att kommunicera med barn är en helt annan sak. Därför får du här några tips på hur du på allra bästa sätt ser till att dina barn faktiskt lyssnar när du pratar med dem.

 

 Börja inte prata tills du har ditt barns uppmärksamhet

Skapa ett känslomässigt band INNAN du börjar prata. Det innebär att du inte kan skälla från andra sidan av rummet och tro att barnet ska förstå. Forskning visar att det är mer troligt att vi är öppna för inflytande när vi känner oss kopplade till personen som presenterar problemet, så därför blir det lättare för barnet att lyssna på dig. Sätt dig därför ner brevid barnets lekredskap från t.ex. ledon.se och kommentera leken, leksakerna, osv.

Upprepa inte dig själv

Om du har frågat en gång och inte fått ett svar ska du inte upprepa dig själv. Du har inte ditt barns uppmärksamhet. Gå därför tillbaka till steget ovan.

 Använd färre ord

De flesta späder ut vårt budskap med för många ord och förlorar därför barnets uppmärksamhet. Använd så få ord som möjligt när du ger instruktioner så att du kan känna dig helt säker på att ditt budskap kommer fram på rätt sätt.

Se det från barnets synvinkel

Om du var upptagen med något du tyckte om att göra och din partner beordrade dig att sluta upp och göra något annat som inte är en prioritet för dig, hur skulle du känna dig? Skulle du kanske sluta lyssna på din partner?

Samarbeta

Ingen vill lyssna på någon som bara beordrar. Det leder faktiskt bara till motstånd. Tänk på hur det känns när någon beordrar dig. Låt därför istället inbjudande och förstående. Ge barnet val när det går.

 Håll dig lugn

När vi blir upprörda känner sig barnen osäkra och går in i “slåss eller fly”-läge. För att försvara sig eller att kämpa tillbaka lyssnat de ÄNNU mindre och ditt budskap går då förlorat. Så ta ett djupt andetag och håll dig lugn!

 

Vi hoppas att dessa tips leder till bättre och mer effektiv kommunikation mellan dig och era barn. Att vara förälder är extremt krävande och det är därför också viktigt att unna sig själv lite lyx, som t.ex. fina hårprodukter från HairLust.