Råoljepriserna går ner

Råoljepriserna går ner

Oljepriserna ökar ena sekunden kraftigt och faller sedan tillbaka igen.

Priserna på både olja och metaller föll dock i måndags. Det som bidrog till oljeprisfallet var de amerikanska oljeriggarna som återigen ökade i antal förra veckan. Antalet aktiva oljeriggar ökade med 10 stycken och är nu uppe i 406.

Det var en kraftig prisnedgång i juli, men denna nedgång togs tillbaka helt på bara två veckor. Efter en så stark stigning uppåt så är det helt normalt för priset att falla tillbaka. Nyheter om stigande export från Irak och besked om en ökad förhandlingsvilja mellan de olika parterna i Nigeria ledde till fortsatt ökad riggaktivitet samt att en starkare dollar bidrog till prisnedgångarna. Irak kommer att öka sin oljeexport med 150 000 fat per dag under de kommande dagarna och man har även slutit avtal när det gäller att återuppta leveranserna från tre oljefält i Kirkuk.

Vidare har Nigeria meddelat att man ska upphöra med attackerna på oljeinfrastruktur i landet och att man ska föra samtal med regeringen. Kina rapporterar att nettoexporten av bensin och diesel ökade till en rekordnivå på 2,5 miljoner ton i juli. Dock kan man notera att Kina importerade över 31 miljoner råolja under samma månad.