De tre bästa arkitekterna i Skandinavien

De tre bästa arkitekterna i Skandinavien

Arkitekter är de personer som bestämmer hur vår byggda omvärld skall se ut. Som arkitekt är det viktigt att ha bra verktyg och redskap när man jobbar, såsom mätinstrument, ritinstrument och ibland även stegar från Stegfabriken.se ! Landskapsarkitekter strukturerar upp helhetsbilden av de samhällena vi lever i, var vägnätverket ska vara placerat och hur våra grönområden ska vara organiserade. Arkitekter utformar och skapar byggnader, mötesplatser och strukturerar upp dess innehåll och koncept. De har en stor inverkan i vårt vardagsliv och i vårt sätt att se på världen och gör en konkret påverkan på de omgivningar som omger oss. I denna artikeln kommer de tre bästa arkitekterna i Skandinavien att listas och deras insats inom arkitekturen kommer beskrivas i korthet.

        1.   Lene Tranberg, Danmark

Lene Tranberg är en dansk arkitekt som besitter många kompetenser inom området, däribland inom arkitektur, stadsplanering, stadsförnyelse, lågenergibyggnader, teaterhus, museum, tekniska anläggningar, kontorsbyggnader, industriellt byggande, institutioner, pedagogiskt byggeri och kulturbyggnader.

Hon har bland annat skapat sin egna arkitektfirma tillsammans med Boje Lundgaard och idag styr hon firman själv. Hon har varit involverad i en mängd viktiga projekt och har bland annat varit anställd som både lektor och timlärare på Kunstakademiets Arkitektskole, vilket är den ledande arkitektskolan i hela landet.

Under årens gång har Lene Tranberg tilldelats en mängd stora priser för sin insats inom arkitekturen. Bland dessa kan nämnas ”Kreditforeningen Danmarks Byfornyelsepris”, ”BKL:s Byggepris”, ”Den grønne nål”, ”Margot og Thorvald Dreyers Hӕderspris”, ”AIA Honorary Fellowship (av The American Institute of Architechts)” och ”MIPIM Award, ’Best Future Project’”.

Exempel på byggnader och projekt Lene Tranberg varit skapande i är SEB Bank & Pension i

Köpenhamn, Charlottehaven i Köpenhamn, Fyrtårnet på Amerika Plads, Louiselund i Kokkedal och Sorø Kunstmuseum i Til.

        2.   Katarina Bonnevier, Sverige

Katarina Bonnevier är en svensk arkitekt och konstnär som bedriver konstnärlig forskning på Arkitektur och designcentrum, håller i föreläsningar, undervisar bland annat på

Konstfack, KTH, Köpenhamns konstakademi, HDK och HES-SO. Katarina Bonnevier disputerade år 2007 med Behind Straight Curtains: Towards a Queer Feminist Theory of Architecture vilket är en avhandling där hon undersöker möjligheterna att gå utanför en heteronormativ arkitektur och bygga ”utifrån utanförskap” som hon beskriver det i en intervju med SVD.

Katarina Bonnevier är bland annat verksam husarkitekt för Sankt Anna Gården restaurang och vandrarhem, mobil arkitektur med Underverkstan i Söderköping, skulpturen

Vänskapens tempel, Alma Löv, CIA. Hon har även ett samarbete kallat för MYCKET där hon tillsammans med Mariana Alves Silva, designer och möbelsnickare, och Thérèse

Kristiansson, konstnär och arkitekt, undersöker och förändrar hur estetiska uttryck påverkar mänsklig aktivitet utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Hennes arbete är imponerande och storslaget och framför allt något som behövs. Hon jobbar genom att både lyfta andra kvinnliga och icke-normativa arkitekter som varit verksamma över tid och analyserar hur deras arkitektur och utformning både påverkat och försökt motverkas. Hon har ett feministiskt perspektiv som är inspirerande för personer både inom och utanför branschen och insatsen hon gör för både den feministiska kampen kan inte beskrivas som annat än fantastiskt fin.

        3.   Wenche Selmer, Norge

Wencher Selmer var en norsk arkitekt och en av de viktigaste under 1900-talet. Hon tog examen från Statens Håndverks- og Kunstindustriskole år 1945 och därefter var hon anställd som arkitekt hos olika arkitektfirmor, för att sedan starta ett eget arkitektföretag.

Hon har bland annat skapat flera estetiska byggnader, fritidshus till konstnärskolonin Ekely kooperativ. Hon var känd för sina trähus och skapade arkitekt inom funktionalismen. Hon byggde även sitt eget hus, ett trähus i Oslo, som kom att bli en arketyp för villaarkitektur i hela Norge.

Hon var docent vid Institutionen för Arkitektur och var ansedd för att stå för viktiga värden inom arkitektur, för mänskligheten och för respekt för landskapet. Hon hade stor omtanke för sin omvärld och kom att bli en av de mest minnesvärda arkitekterna under hela århundradet.

Wencher Selmer stod för nya dimensioner inom arkitekturen och som verkställande arkitekt. Inom sin undervisning på Arkitekthögskolan i Oslo har hon haft stor betydelse för många samtida arkitekter. Alla av hennes skapelser genomsyras av kvalitet och eftertanke.